Eseménynaptár

Csertán Sándor Általános Iskola

Csertán Sándor Általános Iskolacimerszines_atlatszohatterrel_640.preview

Intézményünk Alsónemesapáti és Nemesapáti önkormányzatok fenntartásában, két épületben működik. Tanintézetünkben 101 gyermek tanul 12 pedagógus irányításával. Alsó tagozat.

Az 1-4.osztályos diákoknak a Nemesapáti község által fenntartott, több mint 220 éves iskola ad otthont. 2000-től kezdődően folyik az épület és berendezési tárgyainak felújítása (nyílászárók, tetőcserép cseréje, külső vakolat, új bútorzat stb.).

Nemesapátiban található az iskola tornaterme, melyet 1992-ben a falu épített társadalmi összefogással. A testnevelés órákon és sportszakkörökön kívül itt rendezzük jelentősebb községi és kistérségi sportrendezvényeinket, ünnepélyeinket, az alapítványi bálokat, és egyéb iskolai, községi rendezvényeket.

Egy kisebb terem áll rendelkezésre a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók egyéni fejlesztő foglalkozására, amely gyógypedagógus vezetésével történik. Mivel a terem számítógépekkel felszerelt, itt tartjuk az alsósok számítástechnika szakkörét is.

Az alsó tagozatban tanítók száma 6 fő. Közülük 2-en a felső tagozatban is tanítanak, elsősorban készségtárgyakat. Az alsósok létszáma évek óta 50 fő körüli.

Ide járnak az alsónemesapáti tanulók is helyközi járatokkal. A diákok oktatása 4 évfolyamon, évfolyamonként 1-1 osztályban zajlik.

A délelőtti tanórákon már 3. osztálytól lehetőség van a német nyelv tanulására. A délutáni órákban napközis csoport működik, kb: 20-25 fővel.

Az alsó tagozatban a következő szakkörökön vehetnek részt a tanulók:

  • Ady Endre Általános Iskola és Művészeti Gimnázium kihelyezett vizuális tagozata
  • Gönczi Ferenc ÁMK kihelyezett tánctagozata
  • Zala Táncegyüttes kihelyezett néptánccsoport
  • Sportszakkörök
  • Számítástechnika szakkör
  • Énekkar

A felső tagozat diákjai Alsónemesapátiban tanulnak, 4 évfolyamon, kb. 50-60 fővel.

Mindkét tagozaton a gyengébb képességű tanulók felzárkóztató foglalkozáson pótolhatják hiányosságaikat, sajátos nevelést igénylő és tanulási nehézségekkel, zavarral küzdő tanulóinkkal gyógypedagógus foglalkozik.

Iskolánk sikeres pályázata révén bekapcsolódtunk a mindennapos testnevelési programba.

Tanáraink évről-évre érdekes, hasznos tanulmányi versenyeket szerveznek a tanulóknak, ahol összemérhetik tudásukat társaikéval (versmondó-mesemondó verseny, Kazinczy szépkiejtési verseny, biológia verseny, számítástechnika verseny).

Kistérségi, városkörnyéki tanulmányi versenyeken, levelezős vetélkedőkön is előszeretettel indulunk. Évről évre szép eredményeket érünk el a versmondó, mesemondó versenyeken ugyanúgy, mint a számítástechnika, sport vagy a német nyelvi versenyeken.

Minden évben tartunk Egészségügyi Napot, Túranapot, megrendezzük a Kihívás Napját, és egy Diáknapot is lebonyolítunk a Diákönkormányzat szervezésében.

Hagyományos iskolai rendezvényeinknek minden évben nagy sikere van: Mikulás, Karácsony, Iskolahét, Farsang, Dök-nap, Alapítványi bál.

Ha tehetjük, a tanév utolsó hetében Erdei-iskolába költözünk, a nyári táborok pedig feledhetetlen élményt nyújtanak mindnyájunk számára.

Részt veszünk a községi szintű rendezvényeken is, műsorainkkal sok örömet okozva mindkét falu lakóinak.