Eseménynaptár

Keresztek

Keresztek

Neve: Középapáti keresztk1

HRSZ: 277

Cím: Fő utca- Hegyalja utca sarka

Építés éve: 1861

 

A kereszt rövid leírása:

A kőből készült keresztet 1861-ben állították, 1990-ben újították fel. A felújítást Józsa Árpád és Petrovicsné Józsa Klára végezte. Feslő részén a megfeszített Jézus, középen az imádkozó Szűz Mária, alsó részén felirat látható.

 

Felirat:          

„ Az Isten tiszteletére

Emeltette özvegy

Elmont Mihányné

Bokán Rozália „

 

Régen, e kereszt köré gyűltek a fiatalok beszélgetésre, játékra, táncolásra. Központi hely volt.

 

 

 

 

Neve: Komáromy keresztk2

HRSZ: 277

Cím: Fő utca

Építés éve:

 

A kereszt rövid leírása:

A Fő utca 78. sz. ház előtt állókereszt kőből készült. A kereszten a megfeszített Jézus, alatta a gyermekét tartó Szűz Mária látható.

 

Felirata nem olvasható.

 

 

 

 

 

Neve: Iskola keresztk3

HRSZ: 25

Cím: Jókai utca

Építés éve:

 

A kereszt rövid leírása:

Az iskola épülete előtt, közterületen álló kereszt a megfeszített Jézust ábrázolja. Középső részén fülkében az imádkozó Mária látható kék ruhában. Alsó részén felirat.

 

Felirat:

„ Istenben Boldogultak

Molnár József és neje Olasz Verona

Végrendelete alapján állítatták.”

 

Nem tudni mikor készült felújítását 1992-ben végezték.

 

 

 

 

 

Neve: Kis Cseri keresztk4

HRSZ: 096/1

Cím: Külterületen

Építés éve: 1922

A kereszt rövid leírása:

Műkőből készült, nagyon megrongálódott kereszt a település észak- keleti részén áll két kút találkozásánál.

 

Kereszt állításának története:

Farkas Ferencnek súlyos szembetegsége volt, amit műteni kellett, melyet a híres Dr. Batthyányi Strattmann László (boldoggá is avatták) ingyen végezte el.  Farkas Ferenc fogadalmat tett amennyiben visszanyeri látását, keresztet állítat. Ez a kereszt Szent Vendelt a jószágok és barmok védőszentjét és a Szent Családot ábrázoló szobrok díszítették.

 

Felirata:

„ Isten dicsőségére, Szűz Mária tiszteletére

állítatták Farkas Ferenc neje Komáromy Vilma és családja.”

 

 

 

 

Neve: Villám sújtotta keresztk5

HRSZ: 1058

Cím: Öreghegy

Építés éve:

 

A kereszt rövid leírása

Az Öreghegyen két út találkozásánál álló, fából készült keresztcsengős kereszt volt. Két alkalommal villám sújtotta. Az első villámcsapást követően helyreállították. A második villámcsapás óta jelenlegi állapotában látható.

 

 

 

 

 

Neve: Prenner keresztk6

HRSZ: 1160

Cím: Öreghegy

Építés éve:

 

A kereszt rövid leírása:

Kőből készült kereszt, megfeszített Jézust és Szűz Máriát ábrázolja. Igen rossz állapotban van, felirata olvashatatlan.

 

 

 

 

 

Neve: Tóth-féle keresztk7

HRSZ: 054/7

Cím: külterület

Építés éve: 1921

 

A kereszt rövid leírása:

 

1921-ben állították, műkőből készült kereszt. Nemesapáti déli részén a völgyi út mellett található. A kereszten a megfeszített Jézus, alatta Szűz Mária. Az időjárás szélsőségei miatt kissé megrongálódott.

 

Felirat:

„ Isten dicsőségére, Szűz Mária tiszteletére

  1. febr. 6-án

 Kolonban az orosz fogságban

elhalt Tóth János emlékezetére állították.

Édesanyja Tóth Vendelné szül Gaál Mária

Testvérei István és Mária”

 

 

 

 

Neve: Horváth-féle (Dombi) keresztk8

HRSZ: 054/8

Cím: Külterület

Építés éve: 1900-as évek

A kereszt rövid leírása:

A két falu temetőit összekötő dombháton található két kereszt egyike. Jó állapotban lévő műkőből készült kereszt. A megfeszített Jézus és egy kékes áttetsző anyagból készült Szűz Mária szobor díszíti.

 

Felirat:

„ Isten dicsőségére, Szűz Mária tiszteletére

Emeltette Horváth János és neje Pál Mária

Egyetlen fiúk emlékére Horváth Péter vitéz

A Szerb harctéren 1914. nov. 14-én hazájáért,

                        királyáért

hősi halált halt élete 21-dik évében”

 

 

 

k9Neve: Csertó hegyi kereszt

HRSZ: 1715

Cím: Zártkert

Építés éve: 1846

 

A kereszt rövid leírása:

1846-ban állították. Kőből készült (nem homokkő), kőkerítés veszi körül. Monumentális, legalább 4 m magas. A kereszten a megfeszített Jézus, középső részén Szűz Mária szobra található. Szobrai épen maradtak. Alsó részén felirat

Felirat:

Üdvözítőnk tiszteletére

Boldogult Jónás Antal

özvegye

Bohár Katalin asszony

Emeltette

1846

 

 

 

 

 

 

 

temető régiNeve: Temető régi kereszt

HRSZ: 188

Cím: Temető

Építés éve: 1900-as évek

 

A kereszt rövid leírása:

A temető északi részén álló keresztet az elhunyt személyek emlékére állíttatták.

Kőből készült, kissé zömök. Igen rossz állapotban van, felirata nem olvasható.

 

 

 

 

 

temető újNeve: Temető új kereszt

HRSZ: 188

Cím: Temető

Építés éve:

 

A kereszt rövid leírása:

 

A temető déli részén található keresztet az elhunyt személyek emlékére állíttatták. A feszületen Jézus, alatta Szűz Mária. Kőből készült, kb. 20 éve újították fel.

 

 

 

 

 

 

templom előttNeve: Templom előtti kereszt

HRSZ: 24

Cím: Fő utca 7.

Építés éve:

 

1934-ben került erre a helyre, ezt megelőzően a mostani Kálvária Kápolna helyén állott a régi templom oltárának helyét jelölte.

 

 

 

 

 

 

Neve: Csengős kereszt

HRSZ: 24

Cím: Fő utca 7.

Építés éve:

 

A kereszt rövid leírása:

A templom és a plébánia telkén áll a kereszt, melyet Mindenki Kertjének neveznek, és szépen gondoznak. A zalai táj jellegzetessége a göcseji csengőskereszt, amely a néphagyományokra emlékeztet. Az 1995-ben épült keresztfából készült, a keresztfa végén csengők lógnak.

 

 

 

 

Neve: Vas féle kereszt

HRSZ: 1219

Cím: Öreghegy

Építés éve:

 

A kereszt rövid leírása:

Az Öreghegyen, az út mellett, a gazban álló kereszt nagyon rossz állapotban van. Kőből készült, a feszületen Jézust ábrázoló szobor található.

 

Felirata nem olvasható.