Eseménynaptár

Rendeletek

2017.

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2017. (III.14.) rendelete Nemesapáti Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Nemesapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.24.)  rendelete a települési támogatásról, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatás, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesapáti Község Képviselő-testületének 2/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nemesapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 20156. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nemesapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) Önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről

Nemesapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete a Nemesapátiért díj adományozásáról és adományozásának rendjéről

Nemesapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VII.26.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2014. (Xii.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nemesapáti Község Képviselő-testületének 8/2016.(IX.9.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nemesapáti Község Képviselő-testületének 9/2016.(IX.9.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nemesapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelete a Nemesapáti díj adományozásáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2016.(VI.24.) rendelet módosításáról

Nemesapáti Község Képviselő-testületének 11/2016.(XI.21.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2015.

NEMESAPÁTI Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a települési támogatás, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2014.

Nemesapáti Község Képviselő-testületének 6/2014. (VI.18.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Nemesapáti Község Képviselő-testületének 7/2014. (VI.18.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

Nemesapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

2013.

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról

2012.

Nemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról

2011.

Nemesapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 72011. (VI.27.) rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2011.(XII.12.) rendelete az avar-és kerti hulladékok égetésének helyi szabályozásáról

2010.

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (XII.17.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

2009.

Nemesapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2009. (IX.30.) rendelete a talajterhelési díjról

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2009.(XII.31.) rendelete a helyi iparűzési adóról

2008.

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2008.(XII.29.) Rendelete a középületeknek és közterületeknek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

2007.

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007.(V.24.) rendelete Nemesapáti Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

HÉSZ melléklet

HÉSZ-melléklet 2

Szerekezeti terv Nemesapáti

Külterület Szabályozási Terv Nemesapáti

2005.

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2005. (X.24.) rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről.

2004.

Nemesapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.13.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervről

2002.

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2002.(VI. 28.) ÖR számú. rendelete a háziorvosi körzetről

2001.

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2001.(XI.20.) ÖR. számú Rendelete Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(XII.29.) ÖR. számú rendelete a közművelődésről

2000.

Nemesapáti községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(V.29.) ÖR számú rendelete a falugondnoki szolgálatról

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2000.(IX.18.) rendelete a község jelképeiről és a jelképek használatáról

Nemesapáti település Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000.(IX.18.) ÖR számú rendelete „Nemesapáti község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Nemesapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2000./XII.4./ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

1997.

Nemesapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1997./XII.1./ rendelete A kommunális adóról

1995.

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/1995.(III.27.) rendelete Nemesapáti községben az első lakáshoz jutók támogatásáról