Eseménynaptár

Szülőföldemért Alapítvány

Szülőföldemért Alapítvány Nemesapáti
A szervezet bemutatása:

Név: Szülőföldemért Alapítvány
Címe: 8923 Nemesapáti, Fő u. 7.
Alapítás éve: 1993
Alapítvány kuratóriumának elnöke:

Nemesapáti Zala megyében, Zalaegerszegtől 12 km-re, a Zala folyó jobb partján, a Szévíz és a Foglár patak által határolt szép, dombos környezetben található.
A település első írásos emléke 1082-bõl származik. A nemesi előnevet a településen élt sok kisnemes után kapta, az apáti utótag egy itt élt nemes ember nevéből származik.
A műemlék templom 1753-54-ben épült, bár ezt megelőzően is volt temploma, plébániája, a település egyik régi neve Egyházas apáti volt. Egyházilag és közigazgatásilag is központi község volt. Iskoláját már az 1600-as években említik.

Jelenleg a lakosság száma 553 fő, az elmúlt években növekedést mutat, több család költözött községünkbe Zalaegerszegről. A lakosság 1/6-a roma nemzetiségű. A munkaképes korú nők és férfiak Zalaegerszegen dolgoznak. A munkanélküliek aránya magas, a szociális problémák sokrétűek és egyre nehezebben kezelhetőek.
A település előre haladása bíztató, óvoda, általános iskola, könyvtár, házi segítségnyújtás, körjegyzőség hivatala, sportegyesület, szervezett hulladékgyűjtés, falugondnoki szolgálat nyújt ellátást az itt élőknek. A közművek közül sajnos a szennyvízcsatorna hálózat hiányzik, de ennek megvalósulására is évek óta pályázik az Önkormányzat.

1993-ben Dr. Németh Anna és családja hozta létre a Szülőföldemért Alapítványt, azzal a szándékkal, hogy településünkön elindítsanak egy környezetvédő, faluszépítő, természet szerető mozgalmat. Tették ezt önszántukból Budapestről, pénzt, munkát, fáradságot nem ismerve. Példamutatóan! Dr. Németh Anna Nemesapátiban született, a szülőföld és a természet iránt érzett tisztelete és szeretete motiválta az alapítvány létrehozásakor. Dr. Németh Anna Nemesapáti Díszpolgára kitüntető címet kapta munkásságáért. A Németh család több tagja anyagi támogatást nyújt-nyújtott az alapítvány működéséhez. Sajnos az alapítok közül már többen nem élnek.
A kuratórium tagjai a helyi, a települést szerető lakosok közül kerültek ki, ők is fontosnak tartják az alapítvány célkitűzéseit, sokat tesznek a célok elérésért.
Az alapítvány munkáját segíti a helyi önkormányzat Képviselőtestülete, az általános iskola tanárai, diákjai, az óvoda, a sportegyesület és a település lakói.
Az itt élő emberek mindig nagyon büszkék voltak településükre, ezért a tenni akarás a jellemző. A lakosság szorgalmas, munkaszerető emberekből áll.
Az eddigi programok, eredmények:

Az alapító okiratban foglalt cél: hogy, “Nemesapátiban egy faluszépítési és természetvédelmi munka elinduljon és virágozzon, az ott lakók jobban tekintsék szívügyüknek a falu fejlődését és értékeinek megóvását”.
Ennek szellemében indult el 1993-ban a munka.
Azóta minden évben megrendezésre kerül a Föld Napja, amikor is növényeket ültetünk az alapítványnak adományozott, Mindenki Kertjében (a plébánia és a templom közti kert, mely alig gondozott volt). Sok fa gyűlt már össze, a legegyszerűbbtől az értékesig és az ültetok gondozzák saját fájukat, ezért a kert elnevezése. Évről-évre más-más területeket is bevonunk a parkosításba.
A tavasz egyik hétvégéje a” Környezetvédelmi Nap”, melyet az Észak- Nyugat Zalai Kistérséggel, 19 településsel együtt rendezünk meg. Ezen a napon “takarítjuk” a falut, összeszedjük a télen elhullott szemetet, fát ültetünk, ritkítjuk az elvadult növényzetet.
A zalai táj jellegzetes építménye a Göcseji csengős kereszt, mely, régi vágya volt a településen élőknek. A távoli szőlőhegyen állt az eredetije, többször is villám sújtotta. Az alapító kezdeményezésére, közadakozásból készült el a Mindenki Kertjében felállított, felszentelt kereszt. Kis kertjébe a falusi kiskertekre jellemző virágok kerültek.
A honfoglalás 1000 éves évfordulója alkalmából szobor együttest ajándékozott településünknek Nagy László tanár, kőfaragó-szobrász. Õ is Nemesapáti szülötte. A Honfoglalási szoborcsoport szintén a Mindenki kertjében található.
A kert gondozását az itt élő aktivisták végzik, az önkormányzat közcélú és közhasznú munkásai és fűnyírói is segítik.
A millennium emlékére az alapító kezdeményezésére, közadakozásból – az adományok összege 500-25.000.-forint volt, Emlékkaput emeltetett az alapítvány. A Soros Alapítványtól 200ezer forinttámogatást kaptunk a megvalósításhoz. A kaput Balogh Mihály fafaragó, népi iparművész tervezte és készítette el, minden alkotó eleme termesztés anyagból készült. Tartó oszlopai tölgyfából, elemei vörösfenyőből, teteje rozsszalmából- zsuppolással- készült. Tetején lévő toronyban kis harang található. A bejárati kapu felett” Isten áld meg a magyart ” a kifelé vezető felett” Béke veled” felirat köszönti az ide érkezőket. A kapu felszentelése a búcsúnk napján történt, az avatáson részt vettek a faluból elszármazott adományozok és a település lakói. Az Emlékkaput Nemesapáti nevezetességei közé sorolhatjuk, sok látogatót vonzott, kiadványokban jelent meg.
2001 tavaszán szenteltük és avattuk fel a felújított, a több mint 110 éves tűzoltókocsit és kis épületét. A tűzoltókocsit a zalaegerszegi tűzoltók varázsolták újjá, sok-sok munkával, az önkormányzat fizette az anyagok árát, az alapítvány parkosította környékét. De volt külföldi támogatónk is.
2002-2003-ban felhívást intézet, az alapítvány a település lakóihoz, hogy a település határában lévő gondozatlan területekről a parlagfüvet irtsák. A kezdeményezésre többen reagáltak, és sok területről eltűnt a parlagfű.
2002-ben a Környezetvédelmi Minisztériumhoz pályázatot nyújtottunk be, Tanösvény kialakítására. “A környezetünkért a holnapért” pályázatunkkal 250ezer forinttámogatást kaptunk, mely összeg nagy részét őshonos növények vásárlására fordíthattunk. A Tanösvény elkészült, óriási feladat elé állított bennünket. A falunka vezető út mellett elhelyezkedő majd egy hektáros terület közepén egy kis patak csordogál, kristálytiszta vízzel, itt alakítottuk ki Tanösvényünket. Feladatunk volt a kanyargó patak medrének megtisztítása, a felhalmozódott hulladék összegyűjtése a domb alján élő védett élőlények megőrzése érdekében. Sétautakat alakítottunk ki, az utak mellé őshonos fákat, cserjéket ültettünk. Pihenő helyet alakítottunk ki, tűzrakó hellyel. A közeli Zala folyó és a Szévíz patak által határolt réten található a kockás kotuliliom mely tömegesen fordul elő. A falu közeli dombokon, elhagyott szőlő, gyümölcsterületek, száraz kaszálók ritka, védett növényei virítanak a ritkaság számba menő bíbor kosbor, pókbangó és turbánliliom. Több esztendeje a Szévíz rétjén telelnek a törpegémek, valószínűleg kedvező körülményeket és elegendő táplálékot találva, hiszen visszatérő védelem alatt álló “vendégeink”. Közös megfigyeléseket végeztünk az általános iskolával. Legfontosabb feladatunk, biztosítani számukra a háborítatlanságot!
Az elmúlt évben gólyafészket, “építettünk”, az ÉDÁSZ szakemberei helyezték el egy villanyoszlop tetejére.
Az idei évben a “Középapáti” falurészben, egy rendezett kis parkban, ami a gyerekek kedvenc játszó helye, a WESTEL cég támogatásával fából készült játszótéri berendezést állítatott az alapítvány.

Az alapítványunk, fenntarthatósági gondjai nem voltak, adományokból és pályázati díjakból, a felajánlott SZJA 1%-ból tartja fenn magát. Az alapítvány kuratóriumi elnöke, titkára, tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat. Az alapítvánnyal együtt működik az önkormányzat, az egyház, az általános iskola, az óvoda, a sportegyesület. Az adományozók a település lakói, a Németh család tagjai, a Nemesapátiból elszármazottak, ide érkező külföldi vendégek. Az alapítvány non profit szervezet, pártot nem támogat.